Yayin Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik

418
Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
Bakanlar Kurulu
Yönetmelik
Türkiye
2004
Bu Yönetmeliğin amacı, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin olarak; a) Zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile Komisyona yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi, b) Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi, c) Mahsup edilecek miktarların hesaplanması, d) Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti, e) Ayni ifa tarzı, ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesidir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yönetmelikler
Giderim Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.