Yayin Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Genelgesi

419
Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Genelgesi
T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Genelge
Türkiye
2004
Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Genelgeler
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.