Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 7 - Kaynaklar

42
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 7 - Kaynaklar
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
1988
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin, Taraf Devletlere Komite'nin hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik gerekli ve uygun tedbirleri almalarına ilişkin Tavsiye Kararı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.