Yayin Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Konulu Genelge

420
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Konulu Genelge
T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Genelge
Türkiye
2010
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Konulu Genelge
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Genelgeler
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.