Yayin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

421
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Kanun
Türkiye
2013
Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Mülteci Hakları
Göçmenler/Yabancılar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.