Yayin T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Startejik Plan 2008-2012

422
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Startejik Plan 2008-2012
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Stratejik Plan
Türkiye
2007
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Startejik Plan 2008-2012
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Stratejik Planlar
Kadın Hakları
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.