Yayin BM CEDAW Komitesi'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Periyodik Türkiye Raporu 1993

423
BM CEDAW Komitesi'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Periyodik Türkiye Raporu 1993
Türkiye
Nihai Gözlem Raporu
Türkiye
1993
Bu rapor, Türkiye'nin 1985 yılından bu yana üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) 18.maddesi uyarınca; taraf devletlerin her dört yılda bir kadınlara ilişkin sağladıkları ilerleme ve karşılaşılan engelleri CEDAW Komitesine sunmaları yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.
Raporlar
Ulusal Kamu Kurumlarının Raporları
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.