Yayin Tutuklulara Uygulanacak Muameleler için Temel İlkeler

426
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler için Temel İlkeler
Birleşmiş Milletler
Temel Prensip
Birleşmiş Milletler
1990
BM Tutuklulara Uygulanacak Muameleler için Temel İlkeler, 14 Aralık 1990 tarihli 45/111 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul ve ilan edilmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Temel Prensipler
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.