Yayin Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

427
Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
T. C. İçişleri Bakanlığı
Yönetmelik
Türkiye
2006
Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların kimlik bilgilerinin ve beyan edecekleri nüfus olaylarının yabancılar kütüğünde tutulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yönetmelikler
Mülteci Hakları
Göçmenler/Yabancılar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.