Yayin BM İnsan Hakları Komitesi 19 no'lu Genel Yorumu: Ailenin Korunması, Evlenme Hakkı ve Eşlerin Eşitliği

429
BM İnsan Hakları Komitesi 19 no'lu Genel Yorumu: Ailenin Korunması, Evlenme Hakkı ve Eşlerin Eşitliği
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1990
edeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 23. maddesi, ailenin toplumun doğal ve temel birimi olduğunu ve toplum ve Devlet tarafından korunma hakkına sahip olduğunu belirtir. Ailenin ve aile üyelerinin korunması, Sözleşme’nin diğer hükümleriyle de doğrudan ve dolaylı olarak güvence altına alınmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Evlilik ve Aile Kurma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.