Yayin BM İnsan Hakları Komitesi 28 No'lu Genel Yorumu: Erkek ve Kadınların Eşit Haklara Sahip Olması

430
BM İnsan Hakları Komitesi 28 No'lu Genel Yorumu: Erkek ve Kadınların Eşit Haklara Sahip Olması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2000
Komite, son yirmi yıl içinde edindiği tecrübe doğrultusunda, Sözleşme’nin 3. maddesine ilişkin genel yorumunu güncelleyerek 4 No’lu Genel Yorum’u (on üçüncü oturum, 1981) değiştirme kararı aldı. Mevcut gözden geçirme, bu maddenin kadınların Sözleşme ile korunan haklardan yararlanması hakkındaki önemli etkisinin dikkate alınmasını hedeflemektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.