Yayin BM İnsan Hakları Komitesi 32 No'lu Genel Görüş: Madde 14: Mahkemeler Önünde Eşitlik ve Adil Yargılanma Hakkı

431
BM İnsan Hakları Komitesi 32 No'lu Genel Görüş: Madde 14: Mahkemeler Önünde Eşitlik ve Adil Yargılanma Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Görüş
Birleşmiş Milletler
2007
Mahkemeler önünde eşitlik ve adil yargılanma hakkı, insan haklarının korunmasında temel bir öğedir ve hukukun üstünlüğünün güvence altına alınmasında usuli bir işleve sahiptir. Sözleşme’nin 14’üncü maddesi yargının iyi işlemesini ve yönetilmesini sağlamaya yönelik olup bu amaçla bir dizi özel hakkı güvence altına almaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.