Yayin BM İnsan Hakları Komitesi 33 No'lu Genel Yorum: Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye Taraf Devletlerin Yükümlülükleri

433
BM İnsan Hakları Komitesi 33 No'lu Genel Yorum: Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye Taraf Devletlerin Yükümlülükleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2008
BM İnsan Hakları Komitesi 33 No'lu Genel Yorum: Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye Taraf Devletlerin Yükümlülükleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Medeni ve Siyasi Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.