Yayin BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Taslak Raporu

434
BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Taslak Raporu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2010
Belgeyi çeviren İHOP’un notu: Taslak raporda, gözden geçirme sürecine ilişkin özet bilgi (Türkiye tarafından yapılan sunum ve etkileşimli diyalog süreci ve Türkiye’nin verdiği yanıtlar) ile sonuçlar ve öneriler bölümü yer almaktadır. Nihai belge, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından A/HRC/15/1 referansıyla yayımlanacaktır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Evrensel Periyodik İzleme
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.