Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 12: Çocuğun Katılım Hakkı

435
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 12: Çocuğun Katılım Hakkı
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2009
BM Çocuk Hakları Komitesi 12 No'lu Genel Yorum: Çocuğun Katılım Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Katılım Hakkı
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.