Yayin BM İşkenceyi Önleme Komitesi 2 No'lu Genel Görüş: 2’nci maddenin taraf devletlerce uygulanması

436
BM İşkenceyi Önleme Komitesi 2 No'lu Genel Görüş: 2’nci maddenin taraf devletlerce uygulanması
Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi
Genel Görüş
Birleşmiş Milletler
2008
BM İşkenceyi Önleme Komitesi 2 No'lu Genel Görüş: 2’nci maddenin taraf devletlerce uygulanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İşkenceye Karşı Komite
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.