Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 11 - Rapor Hazırlama Yükümlülüğüne

44
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 11 - Rapor Hazırlama Yükümlülüğüne
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
1989
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin, Taraf Devletlere Sözleşmenin 18. Maddesi altındaki rapor hazırlama yükümlülüklerini yerine getirmelerinde, talep ettiklerinde destek sağlayacak teknik danışmanlık hizmeti ve eğitim seminerleri projelerini teşvik etme ve desteklemelerine; ayrıca, bu projelerde yer almalarına yönelik Tavsiye Kararı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.