Yayin Göç Terimleri Sözlüğü

440
Göç Terimleri Sözlüğü
IOM Uluslararası Göç Örgütü
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2009
Bu sözlük çalışması uluslararası işbirliğinin ilerletilmesi için faydalı bir araç sağlamayı hedeflemekte ve göç alanında terim ve kavramlar karmaşasını ortadan kaldırmak için bir kılavuz görevi görmek amacını taşımaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.