Yayin Çatışma Sonrası Devletlerde Hukukun Üstünlüğü İçin Araçlar: Hakikat Komisyonları

442
Çatışma Sonrası Devletlerde Hukukun Üstünlüğü İçin Araçlar: Hakikat Komisyonları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2006
Bu yayın spesifik olarak hakikat komisyonları hakkındaki temel prensipleri ve yaklaşımları belirtmekte ve hakikat araştırma mekanizmalarının geliştirilmesinde Birleşmiş Milletler’e ve diğer politika yapıcılara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu araçta kullanılmış olan temel prensipler öncelikle bahsedilen mekanizmalar ve tekniklere dair, Sierra Leone ve Doğu Timor misyonlarını da içine alan Birleşmiş Milletler saha misyonlarında uygulanmasından edinilmiş tecrübe ve derslerden derlenmiştir. Bu doküman stratejik ve programatik karar almayı dikte edemez. Bu tip kararlar sahada her bir çatışma sonrası ortamın kendine özgü koşulları ışığında alınmalıdır. Yine de, bu araç saha misyonlarına ve geçiş dönemi yönetimlerine, hakikat araştırma mekanizmaları için gerekli müdahalelerle ilgili temel bilgileri, uluslararası insan hakları standartları ve doğru uygulamalar çizgisinde sağlamak için oluşturulmuştur.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.