Yayin Çatışma Sonrası Ülkeler için Hukuk Devleti Araçları Adalet Sektörünün Haritalandırılması

443
Çatışma Sonrası Ülkeler için Hukuk Devleti Araçları Adalet Sektörünün Haritalandırılması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2006
Bu yayın özellikle, adalet sektörünün ve bazı kilit kurumların ayrıntılı planlanması konusuna dikkati çekmektedir ve Birleşmiş Milletler saha görevlilerine, Ülkede adalet sektörünün çatışmadan önce ve çatışma esnasında gerçekte nasıl çalıştığını ve hukuk devletinin kök salması durumunda nasıl çalışması gerektiğini anlamada yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu yayın kilit kurumlar, ilgili kurumlar ve mekanizmalar üzerine bir genel değerlendirme sağlar ve ana kurumlarla gözetim organlarının faydası arasındaki bağlantılar gibi öncelikleri tanımlar. Bu araçlarda kullanılan ilkeler, Birleşmiş Milletlerin saha faaliyetlerinde daha önce edindiği tecrübeler ve derslerden derlenmiştir. Elbette ki bu belge, her çatışma sonrası ortamdaki özel şartların ışığında sahada verilmesi gereken stratejik ve programla ilgili kararları dikte edemez. Buna rağmen araçlar, saha heyetlerine ve geçici yönetimlere, uluslararası insan hakları standartlarıyla ve en iyi uygulamalarla paralel olarak yargı reformu konularına müdahale etmek için gerekli önemli bilgileri sağlama amacındadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.