Yayin Çatışmaları İzleyen Süreçte Devletler için Hukuk İlkeleri - Giderim Programları

444
Çatışmaları İzleyen Süreçte Devletler için Hukuk İlkeleri - Giderim Programları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2008
Giderim Programları ve Karma Mahkemelerin Mirasının Genişletilmesi adlı bu çalışmayla birlikte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), ki BM’nin geçiş dönemi hukuk sistemleriyle ilgili en önde gelen birimidir, çatışma sonrası süreçte Devletler için geçiş dönemi hukukuyla ilgili çalışmalarının ikincisini yayımlamıştır. Bu yayınlar hem BM görevleri dâhilinde sürdürülebilir bir kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yardım etmek ve hem de geçiş dönemi hükümetleri ile sivil toplum örgütlerine geçiş dönemi hukuk sisteminin ihtiyaçlarına yönelik cevaplar bulmalarında destek olmak üzere hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.