Yayin Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

449
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Kanun
Türkiye
2003
Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Çalışma Hakkı
Göçmenler/Yabancılar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.