Yayin Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi Hakkında Genelge (Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

450
Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi Hakkında Genelge (Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
T.C. Adalet Bakanlığı
Genelge
Türkiye
2006
Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi Hakkında Genelge (Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Genelgeler
Yaşam Hakkı
Göçmenler/Yabancılar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.