Yayin Uzman Olmayanların Ceset Kalıntıları ve Ölü Hk. Bilgi Yönetiminde Yararlanabilecekleri Başarılı Uygulamalar

452
Uzman Olmayanların Ceset Kalıntıları ve Ölü Hk. Bilgi Yönetiminde Yararlanabilecekleri Başarılı Uygulamalar
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
El Kitabı/Kılavuz
Cenevre
2004
Bu yayın, doğrudan veya dolaylı yoldan silahlı çatışma veya ülke içi şiddet sonucu ölenlerin kalıntılarının, uzman olmayanlar tarafından uygun ele alınmasına yönelik bütün tavsiye ve iyi uygulamaları içeren bir derlemedir. Bu sayede alttaki hususlara olanak sağlar: Her askeri kuvvetin komutanları için SOP (standart operasyon prosedürü) düzenlemesi ve üyeleri için yasal kurallar ve kontrol listesi içeren eğitim modülleri kurması; İnsani yardım kuruluşlarının bu tavsiye ve iyi uygulamaları politika, direktif, eğitim ve operasyonlarına dâhil etmeleri.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Yaşam Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.