Yayin Çocuk Hakları Komitesi'nin Genel Tartışma Günleri - Sivil Toplum Örgütlerini Bilgilendirme Üzerine

454
Çocuk Hakları Komitesi'nin Genel Tartışma Günleri - Sivil Toplum Örgütlerini Bilgilendirme Üzerine
Çocuk Hakları Sözleşmesi STÖ Çalışma Grubu
El Kitabı/Kılavuz
Cenevre
2008
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilmemesine rağmen, Çocuk Hakları Komitesi usul kurallarının 75. kuralı Sözleşmenin belirli bir maddesi veya ilgili bir yazı hakkında genel bir tartışma için yılda bir veya daha fazla toplantının düzenlenmesi üzerinedir. Bir genel tartışma gününün amacı Sözleşmenin içeriği ve etkileri üzerine belirli maddeler veya konularla ilgili daha derin bir kavrayış geliştirmektir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.