Yayin Öteki Çernobil Raporu

459
Öteki Çernobil Raporu
Ian Fairlie, David Sumner
Raporlar
Berlin, Brüksel, Kiev
2006
Çernobil Hakkında Öteki Rapor, eldeki verilere dayanarak, Çernobil kazasında açığa çıkan radyoaktiviteyi ve bunun sonradan sağlık üstünde yol açtığı etkileri irdeleyen bağımsız bir bilimsel araştırmadır. Rapor, bunun yanı sıra, Çernobil kazasının etkileri üstüne hazırlanan yakın tarihli resmi raporları, özellikle de 2005 eylülünde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı ve uluslararası medyada geniş yer bulan, "BM Çernobil Forumu"nun hazırladığı iki raporu eleştirel bir süzgeçten de geçiriyor.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.