Yayin Onur Muhasebesi - İnsan Haklarının Geliştirilmesi için Bütçe Analizi Rehberi

463
Onur Muhasebesi - İnsan Haklarının Geliştirilmesi için Bütçe Analizi Rehberi
International Human Rights Internship Program International Budget Project
El Kitabı/Kılavuz
Washington
2004
Onur Muhasebesi, hem insan hakları hem de bütçe analizi alanlarına ilişkin genel bilgileri vermekte ve yol göstermekte; genel bilgileri ve temel ilkeleri ele almaktadır. Rehber, hükümetlerin belirli bir hak özelindeki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini değerlendirmek amacıyla ulusal bütçenin incelenmesini öngörerek, iki alanı adım adım birbiriyle ilişkilendirmektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Örgütlenme Özgürlüğü
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.