Yayin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü

468
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Tüzük
Avrupa Konseyi
2005
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak bu İçtüzüğü yapmıştır Mahkeme İçtüzüğünün bu yeni hali, Mahkeme genel kurulu tarafından 7 Kasım 2005 tarihinde kabul edilen ve 1 Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikleri de içermektedir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.