Yayin Bilgi Notu - Cinsiyet Kimliği Sorunları

469
Bilgi Notu - Cinsiyet Kimliği Sorunları
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2012
AİHM Basın Birimi Bilgi Notu - Cinsiyet Kimliği Sorunları
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.