Yayin Bilgi Notu - Çalışma hayatına ilişkin haklar

470
Bilgi Notu - Çalışma hayatına ilişkin haklar
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
2012
AİHM Basın Birimi Bilgi Notu - Çalışma hayatına ilişkin haklar
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Çalışma Hakkı
İşçiler/Çalışanlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.