Yayin Bilgi Notu - Eşcinsellik-Cezai Boyutları

473
Bilgi Notu - Eşcinsellik-Cezai Boyutları
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2012
AİHM Basın Birimi Bilgi Notu - Eşcinsellik-Cezai Boyutları
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.