Yayin Bilgi Notu - Hükümlülerin Oy Kullanma Hakkı

475
Bilgi Notu - Hükümlülerin Oy Kullanma Hakkı
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2012
AİHM Basın Birimi Bilgi Notu - Hükümlülerin Oy Kullanma Hakkı
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Seçme ve Seçilme Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.