Yayin 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller

485
1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1949
Bu çalışma, insancıl hukukun temel belgeleri olan 1949 Cenevre Sözleşmeleri, bunlara Ek 1977 tarihli Protokoller ve 2005 tarihli 3. Protokol ve bunları izleyen bir terminoloji rehberinden oluşmaktadır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.