Yayin Avrupa Güvenlik Şartı

488
Avrupa Güvenlik Şartı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Sözleşme
AGİT
1999
21. yüzyılın eşiğinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi ülkeler Devlet veya Hükümet Başkanları olarak, üye devletlerin birbirleri ile barış içinde ve bireylerin ve toplulukların özgürlük, refah ve güvenlik içinde yaşayabileceği hür, demokratik ve daha fazla bütünleşmiş bir AGİT bölgesi yaratılması için taahhüdümüzü kararlılıkla açıklıyoruz...
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.