Yayin Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar

491
Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar
Kenan Çayır, Müge Ayana Ceyhan
Kitap
İstanbul
2012
Bu kitapta yer alan metinler İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin (SEÇBİR) yürüttüğü kapsamlı bir çalışmanın ürünü. SEÇBİR’i, Kasım 2010 yılında akademi ve ilk-orta öğrenim arasında köprü olması ve bu iki alan arasında işbirliğini artırma amacıyla kurduk. Elinizdeki kitap, bu işbirliğinin ilk ürünlerinden biri. Çünkü metinler, öğretmenler ve uzmanlar arasındaki uzun süreli ortak çalışmanın sonucunda ortaya çıktı.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.