Yayin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Belgeleri No. 16: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

495
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Belgeleri No. 16: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
Birlesmis Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Belgeleri No. 16 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi İçindekiler : 1. Giris 2. Tüm insan haklarının bölünmezliği ve birbirine bağlılığı 3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözlesmesi 4. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözlesmesi’nin Sabit Hükümleri 5. Sözlesme’nin Yerel Yasalara Uyarlanabilirliği 6. Sözlesme’nin Uygulamalarının Denetimi: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 7. Sivil toplum ve Komite’nin çalısması 8. Resmi bir Sikâyet Prosedürüne Doğru (ihtiyari protokol) Ekler : I. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözlesmesi II. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözlesmesi’ne Taraf Devletler III. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi etkinliklerine STK katılımı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.