Yayin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Belgeleri No. 17: İşkenceye Karşı Komite

497
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Belgeleri No. 17: İşkenceye Karşı Komite
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Belgeleri No. 17: İşkenceye Karşı Komite Giris o Bir İzleme Yapısı o Komite İş Başında o Diğer Yapılarla İşbirliği o Önleme ya da Tedavi Ekler: o I. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karsı Sözleşme o II. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karsı Sözlesme’yi imzalayan ülkeler listesi o III. Sözleşme’nin 21 ve 22. maddeleri uyarınca yapılan deklarasyonlar o IV. İşkenceye Karsı Komite’nin yapısı o V. Örnek başvuru
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.