Yayin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 18: Azınlık Hakları

498
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 18: Azınlık Hakları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
Bilgi Kitapçığı NO:18, AZINLIK HAKLARI İÇİNDEKİLER - Giriş - Azınlıklara mensup bireylerin haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik hükümler - Azınlık gruplarının korunması için daha fazla önlemlerin alınması ve özel hakların uygulanması - Şikâyet prosedürleri - İlk uyarı mekanizmaları - STK'ların rolleri - Bundan sonra yapılacaklar Ek–1: Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Bireylerin Hakları Bildirgesi (Genel Kurul tarafından 18 Aralık 1992 tarih ve 47/135 numaralı karar ile kabul edildi)
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Genel
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.