Yayin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 20: İnsan Hakları ve Mülteciler

499
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 20: İnsan Hakları ve Mülteciler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 20: İnsan Hakları ve Mülteciler Başlıklar: • Giriş • Birleşmiş Milletler ve Mülteciler • Uluslararası Mülteci Hukuku / Diğer Uluslararası Araçlar • İnsan Hakları ve Mülteciler • İnsan Hakları İhlalleri ve Mülteciler • Sonuç Ekler: • Mültecilerin Statüsüne ilişkin Sözleşme • Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1967 Protokolü
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.