Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 18 - Engelli Kadınlar

50
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 18 - Engelli Kadınlar
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
1991
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin, Taraf Devletlere, engelli kadınlar ve bu kadınların özel durumlarına yönelik tedbirler ile, engelli kadınların eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenliğe eşit erişimlerini ve sosyal ve kültürel hayatın her alanına katılımlarını sağlayacak özel tedbirleri kapsayan tedbirlere ilişkin bilgileri periyodik raporlarına dahil etmelerine yönelik Tavsiye Kararı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.