Yayin Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname

501
Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname
Birleşmiş Milletler
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
1967
Genel Kurul, Sığınma hakkına ilişkin Beyanname ile ilgili olarak 19 Aralık 1962 tarihli 1839 (XVII), 20 Aralık 1965 tarihli 2100 (XX) ve 16 Aralık 1966 tarihli 2203 (XXI) sayılı kararları hatırlayarak, 21 Kasım 1959 tarihli 1400 (XIV) sayılı Genel Kurul kararına uygun olarak Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından başlatılan yasa oluşturma çalışmalarını göz önünde bulundurarak, Aşağıdaki Beyanname'yi kabul eder: DEVLETE SIĞINMAYA ILIŞKIN BEYANNAME
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.