Yayin Gelişme Hakkına Dair Bildiri

503
Gelişme Hakkına Dair Bildiri
Birleşmiş Milletler
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
1986
Gelişme Hakkına Dair Bildiri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 4 Aralık 1986 tarihli ve 41/128 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Gelişme Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.