Yayin Ders Kitaplarında Engellilik

505
Ders Kitaplarında Engellilik
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği; Kenan Çayır, Melike Ergün
Raporlar
İstanbul
2014
Projenin amacı, engelliliğin ders kitaplarında ne şekilde, kaç kez ve hangi bağlamlarda ele alındığını saptamaktır. Projede 2013-2014 eğitim öğretim yılında okutulan 1-8. sınıf Türkçe, 1-3. sınıf Hayat Bilgisi, 4-8. sınıf Sosyal Bilgiler ders ve öğrenci çalışma kitapları ile 4-12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 9. sınıf Sağlık Bilgisi, Ortaöğretim Sosyoloji, 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitapları incelenmiştir. Kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) web sayfasına yüklenen PDF dosyalar üzerinden taranmıştır. Projede hedef, hem MEB hem de özel yayınevleri tarafından yayımlanan belirtilen branşlardaki tüm kitapları taramaktı. Bu çerçevede projede toplam 78 kitabın incelenmesi öngörülüyorken, MEB sitesinde kaynaklanan sorunlardan (kitapların yüklenmemiş olması ya da yüklenen linklerin açılmaması gibi) ötürü 68 kitap (Ek 1) incelenmiştir .
Raporlar
Ulusal STK raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.