Yayin 15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667 ila 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Görüş

507
15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667 ila 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Görüş
Venedik Komisyonu
Genel Görüş
Avrupa Konseyi
9-10 Aralık 2016
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Venedik Komisyonu
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.