Yayin Sulh Ceza Hakimliklerinin Görev, Yetki ve İşleyişleri Hakkında Görüş

508
Sulh Ceza Hakimliklerinin Görev, Yetki ve İşleyişleri Hakkında Görüş
Venedik Komisyonu
Genel Görüş
Avrupa Konseyi
10-11 Mart 2017
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Venedik Komisyonu
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.