Yayin BM Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici Ilkeler

509
BM Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici Ilkeler
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı & Brookings Enstitüsü
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2005
Dr. Francis Deng’in desteği altında geliştirilen ‘Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici İlkeler’ yerinden olmuş kişilerin yardım ve korunma ihtiyaçları için bir yönlendirme ve izleme çerçevesi sağlayan önemli bir araçtır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.