Yayin Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme

510
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1950
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 14 Aralõk 1950 tarih ve 429 (V) sayõlõ Kararõyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanmõş ve 43. maddeye uygun olarak 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.