Yayin Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

511
Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1951
İŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme'nin (bundan böyle Sözleşme diye anılacaktır), sadece 1 Ocak 1951'den önce meydana gelmiş olaylar sonucunda mülteci olan şahısları kapsadığını dikkate alarak, Sözleşme'nin kabulünden bu yana, yeni mülteci ortamlarının ortaya çıktığını ve bu nedenle, söz konusu mültecilerin, Sözleşme'nin kapsamına giremeye bileceğini dikkate alarak, Sözleşme'deki tanımın kapsamına giren bütün mültecilerin, Ocak 1951 tarih sınırlamasına bakılmaksızın eşit hukuki statüden yararlanmalarının arzu edilir olduğunu dikkate alarak, Aşağıdaki konular üzerinde ANLAŞMIŞLARDIR: 1. Madde ...
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.