Yayin Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

512
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1948
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Sanfransisko'da toplantıya çağrılarak orada 17 Haziran 1948'de otuz birinci toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü büyük Genel Konferansı, Uluslararası düzenin esaslarını oluşturması gereken ilkeleri kendisine mal ettiğini ve Uluslararası Çalışma Örgütünü bir veya bir kaç Uluslararası Sözleşmenin kabulüne olanak sağlayacak şekilde çabalarını sürdürmeye davet ettiğini, Gözönünde tutarak bin dokuz yüz kırk sekiz yılı Temmuz ayının İşbu dokuzuncu günü sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 1948 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder. ...
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Çalışma Hakkı
İşçiler/Çalışanlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.