Yayin Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme

513
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1998
İşbu sözleşmeyi imzalayan Devletler, Çocuğun çıkarının, korunmasına ilişkin meselelerde hayati bir öneme sahip olduğuna derinden inanarak, Çocuğu, Uluslararası alanda, kanuna aykırı bir yer değiştirmenin zararlı etkilerinden korumayı ve çocuğun mutat ikametgâhı Devletine derhal dönüşünü teminat altına almak için usuller tespit etmeyi ve ziyaret hakkının korunmasını sağlamayı arzu ederek, Bu amaçla bir sözleşme akdini kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır: ...
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.